List of Named Colors

Favourite

The following is a list of named color codes sorted by its name. Corresponding Hex codes and RGB codes are described.

Color Name HEX Value RGB Value Color
AliceBlue F0F8FF 240,248,255  
AntiqueWhite FAEBD7 250,235,215  
Aqua 00FFFF 0,255,255  
Aquamarine 7FFFD4 127,255,212  
Azure F0FFFF 240,255,255  
Beige F5F5DC 245,245,220  
Bisque FFE4C4 255,228,196  
Black 000000 0,0,0  
BlanchedAlmond FFEBCD 255,235,205  
Blue 0000FF 0,0,255  
BlueViolet 8A2BE2 138,43,226  
Brown A52A2A 165,42,42  
BurlyWood DEB887 222,184,135  
CadetBlue 5F9EA0 95,158,160  
Chartreuse 7FFF00 127,255,0  
Chocolate D2691E 210,105,30  
Coral FF7F50 255,127,80  
CornflowerBlue 6495ED 100,149,237  
Cornsilk FFF8DC 255,248,220  
Crimson DC143C 220,20,60  
Cyan 00FFFF 0,255,255  
DarkBlue 00008B 0,0,139  
DarkCyan 008B8B 0,139,139  
DarkGoldenRod B8860B 184,134,11  
DarkGrey A9A9A9 169,169,169  
DarkGreen 006400 0,100,0  
DarkKhaki BDB76B 189,183,107  
DarkMagenta 8B008B 139,0,139  
DarkOliveGreen 556B2F 85,107,47  
Darkorange FF8C00 255,140,0  
DarkOrchid 9932CC 153,50,204  
DarkRed 8B0000 139,0,0  
DarkSalmon E9967A 233,150,122  
DarkSeaGreen 8FBC8F 143,188,143  
DarkSlateBlue 483D8B 72,61,139  
DarkSlateGrey 2F4F4F 47,79,79  
DarkTurquoise 00CED1 0,206,209  
DarkViolet 9400D3 148,0,211  
DeepPink FF1493 255,20,147  
DeepSkyBlue 00BFFF 0,191,255  
DimGrey 696969 105,105,105  
DodgerBlue 1E90FF 30,144,255  
FireBrick B22222 178,34,34  
FloralWhite FFFAF0 255,250,240  
ForestGreen 228B22 34,139,34  
Fuchsia FF00FF 255,0,255  
Gainsboro DCDCDC 220,220,220  
GhostWhite F8F8FF 248,248,255  
Gold FFD700 255,215,0  
GoldenRod DAA520 218,165,32  
Grey 808080 128,128,128  
Green 008000 0,128,0  
GreenYellow ADFF2F 173,255,47  
HoneyDew F0FFF0 240,255,240  
HotPink FF69B4 255,105,180  
IndianRed CD5C5C 205,92,92  
Indigo 4B0082 75,0,130  
Ivory FFFFF0 255,255,240  
Khaki F0E68C 240,230,140  
Lavender E6E6FA 230,230,250  
LavenderBlush FFF0F5 255,240,245  
LawnGreen 7CFC00 124,252,0
LemonChiffon FFFACD 255,250,205  
LightBlue ADD8E6 173,216,230  
LightCoral F08080 240,128,128  
LightCyan E0FFFF 224,255,255  
LightGoldenRodYellow FAFAD2 250,250,210  
LightGray D3D3D3 211,211,211  
LightGrey D3D3D3 211,211,211  
LightGreen 90EE90 144,238,144  
LightPink FFB6C1 255,182,193  
LightSalmon FFA07A 255,160,122  
LightSeaGreen 20B2AA 32,178,170  
LightSkyBlue 87CEFA 135,206,250  
LightSlateGrey 778899 119,136,153  
LightSteelBlue B0C4DE 176,196,222  
LightYellow FFFFE0 255,255,224  
Lime 00FF00 0,255,0  
LimeGreen 32CD32 50,205,50  
Linen FAF0E6 250,240,230  
Magenta FF00FF 255,0,255  
Maroon 800000 128,0,0  
MediumAquaMarine 66CDAA 102,205,170  
MediumBlue 0000CD 0,0,205  
MediumOrchid BA55D3 186,85,211  
MediumPurple 9370D8 147,112,219  
MediumSeaGreen 3CB371 60,179,113  
MediumSlateBlue 7B68EE 123,104,238  
MediumSpringGreen 00FA9A 0,250,154  
MediumTurquoise 48D1CC 72,209,204  
MediumVioletRed C71585 199,21,133  
MidnightBlue 191970 25,25,112  
MintCream F5FFFA 245,255,250  
MistyRose FFE4E1 255,228,225  
Moccasin FFE4B5 255,228,181  
NavajoWhite FFDEAD 255,222,173  
Navy 000080 0,0,128  
OldLace FDF5E6 253,245,230  
Olive 808000 128,128,0  
OliveDrab 6B8E23 107,142,35  
Orange FFA500 255,165,0  
OrangeRed FF4500 255,69,0  
Orchid DA70D6 218,112,214  
PaleGoldenRod EEE8AA 238,232,170  
PaleGreen 98FB98 152,251,152  
PaleTurquoise AFEEEE 175,238,238  
PaleVioletRed D87093 219,112,147  
PapayaWhip FFEFD5 255,239,213  
PeachPuff FFDAB9 255,218,185  
Peru CD853F 205,133,63  
Pink FFC0CB 255,192,203  
Plum DDA0DD 221,160,221  
PowderBlue B0E0E6 176,224,230  
Purple 800080 128,0,128  
Red FF0000 255,0,0  
RosyBrown BC8F8F 188,143,143  
RoyalBlue 4169E1 65,105,225  
SaddleBrown 8B4513 139,69,19  
Salmon FA8072 250,128,114  
SandyBrown F4A460 244,164,96  
SeaGreen 2E8B57 46,139,87  
SeaShell FFF5EE 255,245,238  
Sienna A0522D 160,82,45  
Silver C0C0C0 192,192,192  
SkyBlue 87CEEB 135,206,235  
SlateBlue 6A5ACD 106,90,205  
SlateGray 708090 112,128,144  
Snow FFFAFA 255,250,250  
SpringGreen 00FF7F 0,255,127  
SteelBlue 4682B4 70,130,180  
Tan D2B48C 210,180,140  
Teal 008080 0,128,128  
Thistle D8BFD8 216,191,216  
Tomato FF6347 255,99,71  
Turquoise 40E0D0 64,224,208  
Violet EE82EE 238,130,238  
Wheat F5DEB3 245,222,179  
White FFFFFF 255,255,255  
WhiteSmoke F5F5F5 245,245,245  
Yellow FFFF00 255,255,0  
YellowGreen 9ACD32 154,205,50  author's photo

Author : Blue Cloud

Just a normal software developer who love to write code. Developing professional software since 1999. After working in the software industry for many years, I've started my own website to share knowledges and experiences.

COMMENTS
blog comments powered by Disqus
Contributors